Dotační projekty

Projekty spolufinancované Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Název projektu: FVE ve společnosti JPZ holding, a.s.

Cílem projektu je instalace nové fotovoltaické elektrárny o výkonu 16,72 kWp pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde ke snížení spotřeby elektrické energie pro podnikatelskou činnost žadatele JPZ holding, a.s.

Projekt byl podpořen z finančních prostředků EU.

 

Realizace projektu: 2022-2023

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002149

Celková investice projektu: 480 tis. Kč

Povinná publicita